Apartman ve Sitelerde Ortak Kullanım Alanları

Apartman ve sitelerde ortak kullanım alanları: Ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin dışında kalan, ortaklaşa kullanıma açık olan kullanım alanlarıdır.
Bu ortak kullanım alanlarını saymak gerekirse: Giriş kapıları, kapıcı dairesi, asansör, merdivenler, garaj, otopark, sığınak, bahçe, çocuk oyun alanları, kalorifer daireleri, kömürlük, su depoları, çatı ve bacalar, yangın merdiveni vs. ortak kullanım alanlarıdır.
Taşınmazlarda hangi alanların ortak kullanım alanları kapsamına girdiği, bu alanlarda hangi tasarruf işleminde bulunulabildiği Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıklanmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıklandığı üzere tüm apartman ve site sakinlerinin bu ortak kullanım alanlarını kullanım hakkı bulunmaktadır.
Bir örnek ile bu durumu açıklayalım. Bahçe kullanımı ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanunu’nda şöyle geçiyor: Tapusunda bahçe kullanımı ile ilgili herhangi bir bilgi yer almayan ya da kat maliklerinin ortak rızası ile bahçe kendisine tahsis edilmemiş olan bahçe katı sahibi, bahçeden tüm apartman ya da site sakinleri gibi ancak arsa payı oranında yararlanma hakkına sahiptir.
Kanunlardan ve örneklerden de anlaşıldığı gibi ortak kullanım alanlarında, apartman ya da site sakinlerinin uyması gereken belli kurallar olmalıdır. Bu kurallar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi apartman ya da site yöneticisine aittir. Oluşturulan kurallara da herkesin kesinlikle uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyulduğu müddetçe komşuluk çatısı altında bir arada yaşanılabilir.
Dilerseniz kurallardan bahsetmişken, apartman ve site sakinlerinin ortak kullanım alanlarında uymaları gereken 5 önemli kuraldan bahsedelim.

  • Aileniz ile birlikte apartman ya da siteyi ve ortak kullanım alanlarını itinalı kullanmalı ve yaşam alanlarının bakımlı görünmesine katkıda bulunmalısınız.
  • Apartman ya da site temizliği için genelde bir temizlik şirketi ile anlaşılır. Ama bu anlaşma gerçekleşmediyse, temizlik sırayla apartman ya da site sakinleri tarafından yapılmalıdır.
  • Bina girişleri, koridorlar, bodrum ve varsa tavan aralığı düzgün kullanılmalı ve gerektiğinde düzenli olarak temizlenmelidir.
  • Tavan aralığı ve bodrum çöplük olarak değil depo olarak kullanılmalıdır. Temizlik kuralları yine burası için de aynı şekilde geçerli olmalıdır.
  • Bisikletler, bebek arabaları vs. gibi büyük nesneler engel teşkil edecek şekilde bırakılmamalıdır. Saydığımız bu büyük nesneler yürüyüş alanlarına, bina merdivenlerine, koridora ya da bodrum koridoruna bırakılmamalıdır. Büyük eşyalar için ayrılmış yerler kullanılmalıdır.
  • Bu Yazıyı Paylaş