Başarılı Bir Apartman/Site Yöneticisi Nasıl Olmalıdır?

Apartman/Site Yöneticileri; apartman ya da sitede oturan ev sahipleri ya da vekalet verdikleri kiracıları tarafından, önceden duyurularak yapılan bir toplantıda demokratik bir seçim sonucunda seçilen kişilerdir.
Bu seçimden sonra, yeniApartman/Site Yöneticisinin seçildiği bilgisi karar defterine işlenir. Gerekli görülmesi halinde Denetçi ve Yönetici Yardımcısı da seçilmelidir. Apartman/Site Yöneticileri görev sürelerince apartman ya da siteden maaş alırlar.
Apartman/Site Yöneticileri; aidat toplama, bina temizliği, asansör arızaları ve bakımları, çalışan personel varsa bunların maaşı, sigortası, izinleri, boya, bakım, çevre düzenlemesi, tamirat ve resmi işler gibi birçok görevi seçim sonucunda üstlenirler.
Apartman/Site Yöneticileri, Kat Mülkiyeti Kanunu(Site Yönetim Kanunu) ve Yönetmeliği’ni incelemeli ve bunlara hakim olmalıdır. Eğer çalıştırılacak personel varsa İş Güvenliği Kanunu’na da hakim olmalıdır. Apartman/Site Yöneticisi, İş mevzuatı’ndaki görev ve yetkilerini de bilmelive buna uygun bir Yönetim Planı oluşturmalıdır. Bu plan Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olmalıdır.
Tüm bunlar haricinde Apartman/Site Yöneticisi, defter tutmalı ve belgeleri de saklamalıdır. Bu belgeler: faturalar, dekontlar, makbuzlar vs. olabilir.
Ayrıca bütün bu görevlerini yapabilmek için de iyi bir zaman yönetimi oluşturmalı ve teknolojiyi de takip etmelidir. Apartman/Site Yöneticisi; en önemli görevlerinden birisi olan apartman ya da site sakinleri ile iletişim kurmada, kişileri rencide etmemeli ve onlara güvensizlik havası yaratmamalıdır.
Şimdi de bu yazdıklarımızdan hareketle başarılı bir apartman/site yöneticisinin özelliklerini 10 maddede sıralayalım.
10 Adımda Başarılı Bir Apartman/Site Yöneticisi Nasıl Olunur?

 • Apartman/Site Yöneticisi, yöneticiliğe rica ile gelen değil bu işi yapabilecek biri olduğu için seçilerek gelen biri olmalıdır.
 • Apartman/Site Yöneticisi, yenilikçi ve değişimlere açık olup çıkan ya da çıkabilecek sorunlara çözüm getirebilmelidir.
 • Gelişen teknolojiyi kullanarak “Toplu SMS” programları ile duyuruları apartman/site sakinlerine ulaştırabilmelidir. Bunun haricinde duyuru panosu oluşturmalı ve bu panoyu doğru yere konumlandırmalıdır. Böylece apartman/site sakinlerini bilgilendirmelidir.
 • Apartman/site sakinleri ile olan iletişimini ve apartman/site sakinlerinin birbirleri ile olan iletişimlerini doğru bir şekilde sağlayabilmelidir. Böylece çıkan ya da çıkması muhtemel sorunları öngörebilir ve bu sorunları engelleyebilir. Bu sayede de küslükler ve tartışmaları minimuma indirebilir.
 • Apartman/site toplantılarını belirli aralıklarla yapmalıdır. Toplantı için sağlıklı ve ciddi bir ortam oluşturmalıdır. Toplantılara uzun süre katılmama halinde uygulanacak yaptırımları iyi bir şekilde anlatmalı ve gerektiğinde bu yaptırımları uygulamalıdır.
 • Aidat toplama, ödemeler gibi konularda sıkıntı yaşamamak için bu ödemelerin neden alındığı toplantılarda doğru bir şekilde anlatılmalı ve ödemelerin takibi düzenli bir şekilde yapılmalıdır.
 • Hesaplar karma karışık bir defter yerine belli bir sistem dahilinde bilgisayar vs. gibi yardımcı araç ve gereçlere kaydedilmelidir. Ayrıca resmi evrak ve yazışmaları da dosyalamalıdır.
 • Apartman/site sakinleri ile ya da bina ile ilgili diğer kişiler ile alacak ve verecek durumları iyi kontrol edilmelidir. Apartman /site sakinlerini bu tür alacak ve verecek durumlarından dolayı alacaklılar ile muhatap etmemeli ve huzurun kaçmasına engel olmalıdır.
 • Harcamalar ya da alacak ve verecekler, yapılan harcamalar söz ile değil yazılı olarak ve bedel belirterek düzenlenmelidir.
 • Apartman/Site Yöneticisi, bina/site sakinlerinden her bireyi düşündüğü gibi geleceğin sahipleri olan çocukları da düşünmeli ve çocuklar için oyun alanları oluşturmalıdır. Bütün bunları yaptıktan sonra da apartman/site sakinlerine memnuniyet araştırması yapmalı ve sonucunu değerlendirmelidir.
 • Bu Yazıyı Paylaş